CFT: Kompleksowe know-how w zakresie schładzania powietrza w górnictwie i budowie tuneli

Podczas realizacji licznych projektów, zagadnienie zapewnienia klimatyzacji obszaru roboczego przy wykorzystaniu instalacji schładzania powietrza odgrywa elementarną rolę. Zarówno w górnictwie, budowie tuneli jak i w budownictwie podziemnym, ze względu na ryzyko przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej temperatury powietrza często zachodzi konieczność schładzania powietrza.
Szczególne wyzwanie polega jednak na tym, aby nadmiar ciepła nie zmarnował się, ale mógł być przetworzony i wykorzystany w innym miejscu.

W zależności od wymagań danego projektu oferujemy centralne i decentralne instalacje schładzające powietrza. Instalacje decentralne przeznaczone są do użytku lokalnego, np. bezpośrednio na stanowisku pracy tunelowej maszyny drążącej TBM. Instalacje centralne stosowane są głównie do schładzania powietrza na dużych obszarach, w całych kopalniach lub w większych wyrobiskach. W tym celu poszczególne elementy instalacji, służące do wytwarzania energii chłodniczej, schładzania powietrza i wymiany ciepła łączone są ze sobą rurami. Dzięki modułowej konstrukcji i łączeniu elementów system można dostosować do warunków panujących pod i nad ziemią. Celem projektowania jest zawsze uzyskanie optymalnego rozwiązania dla naszych klientów.

Wspólnie z firmą WAT Wärme-Austausch-Technik, również należącą do grupy CFH, projektujemy i dostarczamy kompletne systemy klimatyzacji urobisk.
 

Instalacje schładzające pod- i naziemne

Wymienniki ciepła

  • instalacje wytwarzania wody lodowej
  • schładzarki dołowe z bezpośrednim parownikiem

Wymienniki ciepła powietrze/woda do zastosowań podziemnych

  • chłodnice powietrza kopalnianego
  • wymienniki ciepła /schładzanie medium chłodniczego/

Wysoko- i niskociśnieniowe wymienniki ciepła do zastosowań podziemnych

Instalacje wymiany ciepła - schładzanie medium chłodniczego (wieże chłodnicze, itp.)

Rozwiązania specjalne

Nasi pracownicy chętnie doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania związane z techniką klimatyzacji i chłodzenia.

Zapraszamy do kontaktu.
 

Vous pouvez acheter des équipements et composants d'occasion auprès de notre société sœur CST GmbH !

Accédez au catalogue