Nasza najlepsza referencja: optymalne bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego

Tylko ten, kto sam czuje się bezpiecznie, może zapewnić bezpieczeństwo innym. Jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach, począwszy od planowania aż do realizacji projektów. Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odpylania, wentylacji oraz ogrzewania i schładzania powietrza opiera się na doświadczeniu nagromadzonym podczas realizacji projektów na całym świecie na wielu obszarach w budowie tuneli, górnictwie, podczas remontów tuneli, głębieniu szybów oraz odpylaniu emitentów ruchomych.

(Teksty slajdów dla każdego obszaru referencji, w zależności od motywu)