Breathe the Innovation: stawiamy na „Przemysł 4.0”

Firma CFT to innowacyjny partner w branży techniki wentylacji. Dowodem naszego zaangażowania w badania i rozwój jest ponad 80 patentów krajowych i międzynarodowych. A wciąż pracujemy nad następnymi.
Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia z duchem innowacji z zadowoleniem przyjmujemy wyzwania, przed którymi stawiają nas nowe projekty. Między innymi realizujemy próby redukcji szkodliwych substancji w powietrzu, jak np. tlenków azotu NOx. W ramach naszych projektów współpracujemy z różnymi uczelniami, przykładowo realizując wspólnie prace badawcze.

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu 4.0

W przyszłości również i nasze produkty uwzględniać będą jeszcze bardziej ścisłe połączenie technologii informatycznych z technologiami produkcyjnymi, dzięki czemu uzyskamy całkiem nowe, innowacyjne rozwiązania. Jeszcze większy nacisk zostanie położony na dostępność informacji. Dzięki powiązaniu w jedną sieć wszystkich uczestników całego procesu tworzenia wartości dodanej oferować będziemy na przykład analizy wykrywania usterek i zużycia energii w czasie rzeczywistym.

Już dzisiaj pracujemy intensywnie nad rozszerzeniem oferowanych usług powiązanych z ideą przemysłu 4.0. Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności instalacji u klienta, poprawa stopnia przyjazności dla użytkownika oraz obniżenie kosztów napraw po stronie klienta.