Wiedza specjalistyczna w zakresie: odprowadzania gazów kopalnianych, metanu, ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa w kopalniach

Zapewnienie ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalni to podstawowe zadanie w ramach realizacji projektów w górnictwie węgla kamiennego. Wymagania odnośnie  wentylacji podziemi kopalni są wysokie. Przede wszystkim wydobywanie się gazu kopalnianego na skutek wydobycia węgla kamiennego i różnych procesów mikrobiologicznych wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań. Ponieważ: głównym składnikiem gazu kopalnianego jest metan (CH4), który w określonym stężeniu tworzy z powietrzem wybuchową mieszaninę. 

W wyrobiskach, gdzie występują jedynie niewielkie ilości gazu kopalnianego często wystarczy obniżyć stężenie metanu dzięki intensyfikacji podawania powietrza świeżego, co zapewni ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo. W przypadku większych ilości gazu pojawia się konieczność aktywnego odciągania metanu. W takim przypadku oferujemy instalacje odprowadzania gazów kopalnianych lub instalacje łączące obydwie metody.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie odprowadzania gazu kopalnianego oferujemy we współpracy z naszym partnerem - firmą Brockhaus Lennetal GmbH. Najczęściej stosowane są instalacje odprowadzania gazów kopalnianych ze sprężarkami rotacyjnymi z wirnikiem łopatkowym oraz z pompami próżniowymi z pierścieniem cieczowym. Konieczne w tym celu rurociągi projektujemy i wykonujemy we współpracy z naszym specjalistycznym partnerem. Opracowane w ten sposób rozwiązania przyczyniają się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa w kopalniach. Dzięki zastosowaniu takich instalacji można uzyskać duże ilości metanu z nieczynnych wyrobisk kopalnianych, który z kolei wykorzystać można w ciepłowniach blokowych pod warunkiem wystarczającego stężenia metanu w gazie.