Odpylanie w najlepszym wydaniu: odpylanie na sucho, na mokro, instalacje suchego odsysania zwiercin

Jakość naszych produktów zobowiązuje. Dla wszystkich instalacji filtracyjnych CFT – odpylaczy suchych i mokrych, instalacji suchego odsysania zwiercin – wystawiamy na życzenie indywidualne certyfikaty potwierdzające stopień skuteczności odpylania i efektywność urządzenia. Certyfikaty na nasze zlecenie wystawia odpowiednia niezależna jednostka badawcza.
 

Odpylacze suche o najniższej resztkowej zawartości pyłu

Odpylacze suche CFT stosowane są wszędzie tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania odnośnie do jakości powietrza do oddychania, np. podczas prac przy urabianiu twardych skał. Instalacje te – niezależnie od ilości powstającego pyłu – pozwalają na osiągnięcie resztkowej zawartości pyłu ≤ 0,05 mg/m³. W ofercie z naszymi produktami znajdziesz również różne filtry przeznaczone do wyłapywania pyłów określonego rodzaju, jak kwarc, cząsteczki oleju napędowego, azbest i pyły metalowe do HEPA13.  

Nasze bardzo trwałe odpylacze suche gwarantują spełnienie wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych wartości granicznych dla powietrza wdychanego i wnikającego do pęcherzyków płucnych.
 

Najważniejsze zalety w skrócie:

 • stopień odpylania powyżej 99,99 % dzięki trwałym wkładom filtracyjnym o sztywnym korpusie
 • optymalny rozkład powietrza i pyłu w komorze filtracyjnej dzięki oddzielnym obiegom gazu surowego i czystego
 • niewielkie rozmiary dzięki kompaktowej budowie
 • niewielkie koszty konserwacji wyłącznie po stronie gazu czystego
 • niewielkie zapotrzebowanie na moc napędową dzięki bardzo niskim oporom przepływu
 • niewielkie zużycie sprężonego powietrza dzięki wydajnej instalacji oczyszczania
 • atestowane wykonanie w wersji ATEX spełnia wymagania normy EN 16191
 • inteligentne systemy zbierania i zsypywania pyłów, m.in. opatentowane mieszalniki pyłowo-wodne
   

Odpylacze mokre o gwarantowanej skuteczności odpylania do 99,5%

Odpylacze mokre CFT sprawdzają się znakomicie wszędzie tam, gdzie wymagane jest najwyższej jakości powietrze do oddychania, np. podczas wykonywania prac z betonem natryskowym lub w górnictwie węgla kamiennego. Odpylacze mokre CFT eksploatowane są z powodzeniem na całym świecie również tam, gdzie wymagane są rozwiązania specjalne, jak np. redukcja stężenia tlenków azotu (NOX). Oferujemy instalacje odpylające, które zapewniają stopień skuteczności odpylania do 99,5%. Nasze instalacje przekonują również kompaktową budową, dzięki czemu mogą być stosowane w różnych warunkach technicznych oraz z niskim zużyciem zasobów, takich jak energia i woda.
 

Instalacje suchego odsysania zwiercin CTBA: „Technologia wiercenia bez wody"

Podczas prac wiertniczych wykonywanych przy pomocy wiertnic obrotowych lub udarowych zazwyczaj używa się wody do wypłukiwania zwiercin. Wady tej technologii są dobrze znane:

 • Ze względu na znaczne zużycie wody dochodzi do zanieczyszczenia szlamem obszaru roboczego.
 • Powstający podczas prac wiertniczych szlam wpływa negatywnie na zużycie wozu wiertniczego.
 • Szlam wiertniczy wypływający przez głowicę utrudnia w znacznym stopniu pracę personelu obsługującego.
 • Woda podawana podczas wiercenia powoduje pęcznienie niektórych formacji skalnych, a tym samym zagraża bezpieczeństwu przy urabianiu.

Częściowo prace wiertnicze prowadzone są również na obszarach, gdzie ze względu na warunki klimatyczne nie można stosować wody, jak np. w temperaturach poniżej zera. W celu uniknięcia wszystkich tych niedogodności stworzyliśmy wydajne i skuteczne instalacje do suchego odsysania zwiercin - CTBA. Głównym elementem tego innowacyjnego i opatentowanego rozwiązania jest wysokowydajna dmuchawa wyporowa z tłokami obrotowymi połączona z kompaktowym odpylaczem suchym wysokiej wydajności. Powstające zwierciny nie są wzbijane w powietrze na obszarze roboczym, ponieważ przechwytuje i filtruje je układ odsysania. Nasze instalacje suchego odsysania zwiercin gwarantują praktycznie całkowite odsysanie zwiercin – a tym samym decydujące zalety i korzyści w odniesieniu do BHP i wydajności.
 

Używane urządzenia i komponenty można kupić w naszej siostrzanej firmie CST GmbH!

Tutaj możesz dostać się do katalogu produktów CST.

×