CFT - Twój partner w zakresie systemów wentylacyjnych w górnictwie i budowie tuneli

Systemy odpylania, wentylatory, systemy chłodzenia powietrza, systemy ogrzewania powietrza, systemy lutniowe i odmetanowanie kopalń - na życzenie możesz otrzymać nasze produkty jako rozwiązanie "pod klucz"!

Firma CFT jest innowacyjnym dostawcą oferującym swoim klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie odpylania i wentylacji oraz ogrzewania i schładzania powietrza. Głównym obszarem działalności naszego przedsiębiorstwa są produkty i usługi przeznaczone dla klientów z branży górniczej, budowy tuneli, remontów i modernizacji tuneli oraz innych specyficznych branż przemysłowych.

Posiadająca bogatą ofertę produktów i usług spółka CFT GmbH należy do grupy CFH. Dzięki swoim międzynarodowym spółkom stowarzyszonym i należącym do naszego holdingu spółkom z większościowym udziałem grupa nasza obsługuje klientów na całym świecie. Dzięki temu, że jesteśmy częścią działającej na skalę międzynarodową sieci CFH nasi klienci mogą korzystać z kompetencji CFT, których akurat poszukują.

Wiadomości (w języku angielskim)