Kompleksowe rozwiązania CFT: odpylanie i wentylacja podczas prac remontowych w tunelach

Doświadczenia praktyczne pokazują: to właśnie przejściowe prace budowlane w tunelach wymagają kompleksowego i bardzo dokładnego planowania i przygotowania. Dzięki „skrojonym na miarę” rozwiązaniom kompleksowym firma CFT cieszy się opinią producenta innowacyjnych rozwiązań. Dzięki naszemu know-how w zakresie wentylacji i dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii obsługujemy projekty w zakresie modernizacji i remontów tuneli pod kątem odpylania i wentylacji, dzięki czemu zapewniamy spełnienie wymogów medycyny pracy w zakresie jakości powietrza oddechowego na terenie budowy. Podczas realizacji takich projektów należy zawsze pamiętać o maksymalnym ograniczeniu zakłóceń bieżącej eksploatacji tunelu oraz wiążących terminach realizacji. Nasze instalacje wentylacyjne i odpylające w żaden sposób nie mogą ograniczać realizacji innych prac budowlanych lub bieżącego, przebiegającego równolegle do prac, ruchu w tunelu.

Usługi CFT w zakresie odpylania i wentylacji podczas prac remontowych w tunelach:

  • planowanie, instalacja, eksploatacja i demontaż instalacji odpylania i wentylacji zgodnie z wymaganiami i lokalnymi warunkami
  • uczestnictwo w ustaleniach i planowaniu placu budowy
  • wsparcie w procesach zatwierdzania, w załatwianiu wymaganych zezwoleń i w procesie planowania
  • omówienie i koordynacja planowanych instalacji, uruchomień i obsługi wspólnie z odpowiedzialnymi koordynatorami ds. BHP i ochrony zdrowia oraz przedstawicielami stowarzyszeń branżowych
  • przygotowanie logistyczne
  • instalacja, uruchomienie i utrzymanie instalacji odpylania i wentylacji przed i podczas wykonywania prac budowlanych

demontaż zainstalowanych urządzeń zgodnie z planem