Zapewniamy optymalne działanie instalacji: przeglądy, naprawy, konserwacja i remonty

Instalacja eksploatowana niezgodnie z zasadami może powodować przestoje i koszty. Aby zminimalizować ryzyko nieplanowanych postojów instalacji oferujemy kompleksowy pakiet usług w zakresie konserwacji, napraw, przeglądów i remontów oraz zapewniamy wszystkie konieczne części zamienne i zużywające się. Dzięki zastosowaniu odpowiednich skoordynowanych środków prewencyjnych zapewniamy możliwie jak najdłuższy okres eksploatacji urządzenia, a w przypadku awarii usuwamy je możliwie jak najszybciej.

Oferujemy następujące usługi serwisowe:

  • kontrola działania urządzenia
  • kontrola części szybkozużywających się
  • pomiary techniczne, na przykład różnica ciśnień lub objętości powietrza
  • opracowanie ofert na prace konserwacyjne i naprawcze oraz części szybko zużywające się
  • naprawa wykrytych usterek
  • dostawa części szybko zużywających się i zamiennych
  • montaż i szkolenia